Efektívna ochrana

Pred vodou a pôsobením vlhka

Hydroizolácia alebo izolácia proti vlhkosti je izolácia, ktorá chránia konštrukciu pred vnikaním vody alebo pôsobením vlhka. Chráni pred atmosférickou, povrchovou, zemnou (tlakovou), technologickou,prevádzkovou a skondenzovanou vodou.

Profesionálne metódy

Používajú sa priame a nepriame metódy.

Používajú sa priame (znižujú šíreniu vody) a nepriame metódy (znižujú vlhkosť). Návrh izolačných vrstiev vychádza z hydro-fyzikálneho namáhania, ktoré sa určí prieskumom prostredia a zisťujú sa pri ňom vlhkostné vplyvy vo vnútri a vonku. Používajú sa nátery, asfaltové lepenky, fólie.

HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE PVC

Hodia sa na izoláciu betónových  a trapézových striech, zelených striech, na izoláciu bazénov, izolácie stavieb proti spodnej tlakovej a presakujúcej vode ako aj agresívnym vodám, na izoláciu objektov proti uniku vybraných ropných látok.

Sú vyrábané z mäkčeného polyvinylchloridu, preto sa tiež niekedy označujú ako mPVC alebo PVC-P.  Tieto fólie sú použiteľné aj k hydroizolácii balkónov alebo terás, samozrejme s použitím nášľapnej vrstvy.

HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE TPO

Hydroizolačná fólia FPO / TPO sú vyrábané z termo-plastických (TPO) alebo flexibilných (FPO) polyolefínov. Tento materiál sa vyznačuje vysokou pevnosťou, rozmerovou stálosťou a optimálnou rozťažnosťou. Tento materiál neobsahuje na rozdiel od PVC žiadne zmäkčovadlá, nedochádza k ich postupnému odparovaniu a preto si fólie dlhšiu dobu zachováva svoje úžitkové vlastnosti. Na rozdiel od PVC fóliou so TPO (FPO) znáša s polystyrénom alebo asfalty.

HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE TPO

Hydroizolačná fólia FPO / TPO sú vyrábané z termo-plastických (TPO) alebo flexibilných (FPO) polyolefínov. Tento materiál sa vyznačuje vysokou pevnosťou, rozmerovou stálosťou a optimálnou rozťažnosťou. Tento materiál neobsahuje na rozdiel od PVC žiadne zmäkčovadlá, nedochádza k ich postupnému odparovaniu a preto si fólie dlhšiu dobu zachováva svoje úžitkové vlastnosti. Na rozdiel od PVC fóliou so TPO (FPO) znáša s polystyrénom alebo asfalty.

ASFALTOVÉ PÁSY

Izolácie na báze asfaltových pásov sa používajú na izolovanie plochých  a šikmých striech, základov, mostov, ciest a tunelov.

 

 

HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE EPDM

Ide o syntetickú kaučukovú fóliu s enormne dlhou životnosťou. V našich klimatických podmienkach a pri dobrej realizácii jej životnosť dosahuje minimálne 50 rokov. Je to materiál, ktorý ostáva trvalo elastický. V praxí to znamená, že aj pri jeho zahriatí na vyššiu teplotu a ochladení na nízku teplotu si zachováva svoj tvar a správa sa elasticky. Keď si predstavíme, akým teplotným výkyvom musí odolávať vaša krytina na plochej streche – v zime to je do -20 C a v lete do + 35 C, treba zvážiť voľbu kvalitného hydroizolačného materiálu.

HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE EPDM

Ide o syntetickú kaučukovú fóliu s enormne dlhou životnosťou. V našich klimatických podmienkach a pri dobrej realizácii jej životnosť dosahuje minimálne 50 rokov. Je to materiál, ktorý ostáva trvalo elastický. V praxí to znamená, že aj pri jeho zahriatí na vyššiu teplotu a ochladení na nízku teplotu si zachováva svoj tvar a správa sa elasticky. Keď si predstavíme, akým teplotným výkyvom musí odolávať vaša krytina na plochej streche – v zime to je do -20 C a v lete do + 35 C, treba zvážiť voľbu kvalitného hydroizolačného materiálu.